پرداخت

[download_checkout]
این بخش بزودی فعال خواهد شد

برای درخواست و خرید عکسهای منتشر شده در سایت گیتی تصویر از طریق لینک ثبت سفارش عکس مورد نظر خود را ارسال نماید.

تعرفه فروش عکسهای منتشر شده در گیتی تصویر

۵۰٫۰۰۰ (۸۰۰ pix)
۱۵۰٫۰۰۰ ( ۱۲۰۰ pix)
۲۵۰٫۰۰۰ (۲۰۰۰ pix)
۳۵۰٫۰۰۰ ( ۳۰۰۰ pix)
سایز اصلی: ۶۰۰٫۰۰۰
قیمت تومان می باشد