بایگانی برچسب ها: داود عامری

نصب تندیس عکاس و جانباز،داوود عامری در میدان ناهارخوران گرگان

به گزارش گیتی تصویر: رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان از طرح و تصویب پیشنهادی نصب تندیس جانباز هنرمند و ورزشکار گرگانی حاج داوود عامری در میدان ناهارخوران طی دهمین جلسه این کمیته و ارجاع آن برای تصویب نهایی به صحن شورا خبر داده بود سعید رحیمی با اشاره به اینکه حاج داوود عامری، […]