بایگانی برچسب ها: دکتر یونس شکرخواه

پیام دکتر یونس شکرخواه به گیتی تصویر

دکتر شکرخواه عزیز بی شک یکی از پایه گذاران روزنامه نگاری آنلاین در ایران است و این پیام برای «رسانه گیتی تصویر» نقشه راه خواهد بود. شکرخواه:آموزش . پژوهش فوتوژورنالیسم را در گیتی تصویر مبنا قرار دهید. زندگینامه: یونس شکرخواه (۱۳۳۶-) منبع:همشهری آنلاین