بایگانی برچسب ها: رابرت کاپا

لحظه های جاری/ برنامه دوم/ کاپا به جنگ می رود

رابرت کاپا به خودش مأموریت داده بود تا از دوزخی که انسان برای خودش درست کرده عکس بگیرد؛ از جنگ. او دلسوز تمام قربانیان جنگ بود و عکس‌هایش جاودانه‌هایی شدند نه تنها از لحظات سرنوشت‌ساز بلکه از تجربیات دشوار فردی. او در این کتاب دربارۀ تجربه‌اش از روز حمله می‌نویسد: زندگی خبرنگار جنگ کف دست […]