بایگانی برچسب ها: سمیرا محمدقلی

نمایشگاه حجم و چیدمان سمیرا محمدقلی با عنوان «تمدن زخم»

گالری بهار خانه هنرمندان ایران میزبان نمایشگاه حجم و چیدمان سمیرا محمدقلی با عنوان «تمدن زخم» است.   تمدنِ زخم wound civilization در خراش یا بریدگی که منجر به خونریزی و از دست رفتن حالت عادی حتا موقت شود، گریه بلند و درد شدیدی همراه با سوز و ناله بهمراه دارد.آسیبی که بوسیله هرچیزی؛ جان […]