بایگانی برچسب ها: سینما حقیقت

مطالعه ی تصویری از ۴ دهه تاریخ ایران: (آقای صیاد را ول کنید! مستندی از مریم ملک مختار)

گیتی تصویر : مهگان فرهنگ فیلم مستند، نوعی  بازنمایی فضایی است که گاه حتی میتواند آشنا باشد ویا مخاطب را با واقعتی رویارو کند. فیلم مستند، درهرگونه ودسته بندی کـه باشـد، بـا تصـویرکـردن سـیمای مردمـان درلحظه های مختلف وثبت اتفاق ها و بیان واقعیت ها با کلیه ی اسنادی که مستند سا به کار می […]

آقای صیاد را ول کنید!در سینما حقیقت

«آقای صیاد را ول کنید!» مستندی است ۵۲ دقیقه‌ای ساخته‌ی مریم ملک‌مختار که حاصل بیش از ۵۰ ساعت گفت‌گوی ضبط شده در طی سه سال، با محمد صیاد، فتوژورنالیست سرشناس ایرانی در جهان است، با روایتی متفاوت از تاریخ معاصر در چهاردهه پرحادثه ایران. مریم ملک، تاریخ معاصر ایران را از لابلای عکس‌ها و خاطرات […]