بایگانی برچسب ها: علیرضا کریمی صارمی

تامی ۱۲۷ و درخت توت شرابی کوچه صدیق > علیرضا کریمى صارمى

علیرضا کریمى صارمى عکاس و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران از سال های دور، درختی کهن سال در کوچه صدیق، سایه سار بازی بچه ها بود. همه ما، زیر سایه آن درخت بازی کرده ایم. چه رؤیاها و تصورات عکاســانه ای که داشته ایم و چه سخن ها که از آرزوهای مان گفته ایم. […]