بایگانی برچسب ها: معاونت اجتماعی و فرهنگی

پیام تصویری دکتر سعید پورعلی به گیتی تصویر

سعید پور علی معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش:گیتی تصویر روابنگر دقیق و واقعیتگرایانه برای شناخت ایران به جهانیان باشد.