بایگانی برچسب ها: پابلو خنوبس

پابلو خنوبس” Pablo Genovés”خالق عکس های آخر الزمانی

وقتی عکس هایش را دیدم، متوجه شدم باید بر روی بسیاری از عکس هایش بیشتر مکث کنم و با دقت بیشتری ببینم.از سن و سالش مشخص است که از دوران آنالوگ و چاپ های دستی، گذر کرده و علاقمند به تاریخ وآثار فرهنگی است. کارهای سیاه و سپید و برخی با کادرهایی متفاوت وارایه هایی […]