بایگانی برچسب ها: کریم الله خانی

معبد لورهای خشکیده کیش

کریم الله خانی هنرمند هنرهای محیطی جان دوباره ای به درختان لور خشکیده جزیره کیش داد.